Variétés en cueillette - SAISON 2021

Septembre 2020                                                                                                                                                                Mise à jour: 13-07-2021

      Variétés           Cueilli     Auto-Cueillette       Variétés     Cueilli  Auto-Cueillette 

Paulared

  Non  

Non

 

Prunes Mont Royal

Non

Non

 
Lobo

Non

Non  

   
 Poires

        Non

Non


 McIntosh

   Non    

Non 

 
Cerises
 
        Oui 
     
               Oui
 
Cortland

  Non 

Non  

  Pommes pour transformation
         Non  

              Non 

Spartan

Non 

Non


Pommettes à sirop

Non

 
              Non

Honeycrips

Non

Non

  Jus de pommes poires 2 litres

Non

 -


Liberty

Non

Non

  Jus de pommes Format 2 litre et 220 ml

 
  Non    
 
                  -
Moût de pommes poires  

En kiosque

-

 Pommettes à gelée    
 Non    
 
                 -
Moût de pommes canneberge

En kiosque

-

 
Moût de pommes 
 
En kiosque    
 
                 -